اسپری دوفازموی رنگ شده ردیست (redist )

It softens and moisturises the coloured hair making it easy to comb. The content of silicon nourishes the hair and provides protection against external influences. This will give your hair more shine and a lively appearance

Redist Two Phase Leave-In Conditioner Coloured Hair

اسپری دوفاز صورتی  ردیستREDIST

نرم کننده برای موهای رنگ شده

اسپری دوفاز  مو redist علاوه بهترین نرم کننده و حالت دهنده برای موهای رنگ شده که از شکنندگی و خشکی مو جلوگیری کرده و موهارا درخشان میکند.

.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.